Source

Source

 

Magdalena Rittenhouse (1969): 

reporter and writer with background in international news, development issues, social and economic history. Keenly interested in cities, urbanism, architecture, design, photography, media and technology. Used to cover US politics, culture and society for Tygodnik Powszechny, international news for the Polish Section of the BBC World Service and Polish affairs for the Associated Press. Published in  Rzeczpospolita, Polityka, Architektura, Press,  The Nation and The Seattle Times. Currently based in Tokio. Contributes to Tygodnik Powszechny and Kontynenty.  

 

dziennikarka i autorka specjalizująca się w tematyce międzynarodowej, problemach społecznych i gospodarczych. Interesują ją miasta, architektura, design, fotografia, media, nowe technologie i ich wpływ na relacje międzyludzkie. Pracowała jako amerykańska korespondentka Tygodnika Powszechnego, w Sekcji Polskiej BBC w Londynie i w Associated Press w Warszawie. Publikowała na łamach  Rzeczpospolitej, Polityki, Architektury, Press, amerykańskiego tygodnika The Nation i Seattle Times. Obecnie mieszka w Tokio, współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i kwartalnikiem Kontynenty

 

 

kontakt: